Paylaş
Kişi Bilgisi

ORHAN ERSAN

 

1982 yılında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı.2003 yılında S.D.Ü. Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Ana Bilim Dal’ında “ Tüketim Toplumunda Mekansal Örgütlenme,Alışveriş Merkezleri Üzerine Bir İnceleme” isimli yüksek lisans tezini tamamladı.

Mezun olduktan sonra İzmir’de çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı, 2005 yılında Deniz Dokgöz ve Ferhat Hacıalibeyoğlu ile birlikte İkiartıbir Mimarlık bürosunu kurdu. Çeşitli yapıları inşa edildi. 2006’dan bu yana D.E.Ü., Yaşar Ün., İYTE ‘de mimariproje stüdyoları yürütmekte, ayrıca davetli olarak proje jürilerine katılmaktadır. 2011 yılından itibaren İzmir Mimarlar Odası’nda Yönetim Kurulu’nda yedek üye ve bazı komisyonlarda üye olarak çalışmaktadır.