Paylaş
PENDİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2005 - 1.ÖDÜL

PENDİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2005 - 1.ÖDÜL

Belediyeler kent ölçeğinde planlama ve karar verme yetkisine sahip,  yönetimi demokratik olarak şeçilen kurumlardır.Bu anlamda bir belediye yapısının kendisi ve oluşturduğu çevrenin örnek bir düzenleme ve kaliteli bir mekanlaşmaya sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.Tasarım ana kararları bu kaliteyi oluşturmak ve belediyenin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amaçlanarak verilmiştir.

Açık-kapalı-yarıaçık, kentsel park, yapı, avlu

   Düzenlemeye açılan alanın tamamı açık ve kapalı alanlar olarak tasarıma katılmıştır. Kavşağa yakın bölge yoğun olarak ağaçlandırılmış,  kentsel park alanına perdeleme yapması düşünülmüştür.Mevcut dere revize edilerek düzenlemeye su öğesi olarak dahil edilmiştir. Belediye hizmet binası ile dere ve ağaçlık alan arasında kalan bölüm yayalaştırılmış ve  sadece belediye hizmet binasına giriş meydanı olarak değil aynı zamanda kentliye yönelik etkinliklerle güçlendirilecek potansiyele sahip, kent imgesini yaratacak  bir sosyalleşme alanı, kentsel park olarak tasarlanmıştır.Bu açık alan zeminde yeşil, su öğeleriyle zenginleştirilmiş olarak devam eder, belediye hizmet binası algılanmaya başladığında teraslar, amfi, su öğeleri yardımıyla -4,00 kotundaki avluya ulaştırır.

         Göçertilmiş avlu kentsel park alanının belediye hizmet binasıyla buluştuğu alandır.Küçük amfi tiyatro burada düzenlenmiş, hizmet binasının üst kotlardaki büro mekanlarından ayrılan yemek salonu, öneri ticaret birimleri avlu kotunda oluşturulmuştur, avluya gölge sağlayan yapı hizmet binasına halkın katılımını sağlayacak işlevleri ( kütüphane, kafeterya, meclis salonu) barındırmaktadır,  ayrıca bu kottan hizmet binası ana girişlerine düşeyde bağlanan girişler verilmiştir.Avlu hizmet binası çalışanlarına daha yaşanılır bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

     Kentsel park alanından devam eden platformlar avlu üzerinde köprüleşerek hizmet binası ana girişine ve meclis salonununun girişine ulaştırmaktadır.Yapı avlu üzerini örten belediye meclis salonu,kütüphane ve yemek salonunu saran,  galerilerle zenginleştirilmiş açık ve kapalı çalışma birimlerinden oluşmaktadır. Ana ofis kitlesiyle sosyal mekanları ve meclis salonunun barındıran kitlenin bağlantısı başkanlık bölümündeki köprülerle (meclis salonunun fuayesine) sağlanmıştır avlu kotunda ticaret bimleriyle zenginleşen bu geçiş bir iç sokak havasında tasarlanmıştır.

 

Künye

 • Yer
  : İstanbul, Pendik
 • Tür
  : Yarışma Projesi, 1. Ödül
 • Konu
  : Belediye Hizmet Binası
 • İşveren
  : Pendik Belediyesi
 • Projelendirme Yılı
  : 2005
 • İnşaat Alanı
  : 14.176 m2
 • Proje Ekibi
  : Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan