Paylaş
SERİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2006 - 2.ÖDÜL

SERİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2006 - 2.ÖDÜL

Serik Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Binası inşai etaplanmadan kaynaklanan nedenlerle işlevsel olarak farklı iki farklı birimin ayrı ayrı tasarlanmasını gerektiriyordu. Fakat iki yapı da tamamlandığında aynı mimari dili yansıtmalıydı. Tasarımımız bunun ötesinde kompleks tamamlandığında tek seferde inşa edilmiş tek bir yapı görünümünde olmayı hedeflemiş ve aynı zamanda bu etaplanmayı da olanaklı kılacağı düşünülmüştür.

Belediyeye ait birimler yönetim mekanının kent meydanından algılanmasını sağlayacak şekilde arsanın kuzey tarafına yerleştirilmiş ve diğer fonksiyonları içeren birimlerden yüksek bir geçiş kapısıyla ayrılmıştır. İlk etapta inşa edilecek birimler bu geçiş kısmının güney bölümüdür, ikinci etap tamamlandığında ise (kuzey bölümü) kapı da tamamlanmış olacaktır.

Yapı bloku arsanın doğu çeperine yerleştirilmiş ince uzun bir kitledir. Fakat bir konumda içi ve dışı ayıran bir duvar olmak niyetinde değildir, zemin katta bulunan alış-veriş birimleri geçirgen, peyzajı içine alan bir çarşı niteliğinde tasarlanmıştır. Üst katlara açıkta çıkan merdivenler, ağaçlandırılmış teraslardan geçerek kapalı mekanlara yine açık teraslardan ulaşmaktadır, amaçlanan gölgelenmiş ve peyzajı üst katlara çeken mekanlar yaratarak kapalı hacimlerle  açık mekanların arasındaki sınırı eriten çağdaş bir  Akdeniz mimarisi yaratmaktır.

Başkanlık ve Meclis bölümü bu kitleden ayrılan yerden yükselmiş kolonlar üzerinde taşınan altındaki giriş meydanına saçak görevi gören bir katta çözülmüş, başkanlık için ayrı bir giriş düşünülmüştür.

Yapının arsanın doğusuna yerleşmesi batı bölümünde bir peyzaj düzenlemesini olanaklı kılmıştır. Açık otoparklardan veya yaya olarak gelen insanlar su ve yeşil içersinden ahşap köprüler üzerinden geçerek yapıyla ilişki kuracaklardır.

 

 

 

Künye

 • Yer
  : Antalya, Serik
 • Tür
  : Yarışma Projesi, 2. Ödül
 • Konu
  : Belediye Hizmet Binası
 • İşveren
  : Serik Belediyesi
 • Projelendirme Yılı
  : 2006
 • İnşaat Alanı
  :
 • Proje Ekibi
  : Selda Ergin, Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan