Paylaş
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ULUISAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2017- 1.MANSİYON

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ULUISAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2017- 1.MANSİYON

GİRİŞ

Süleymanpaşa Belediyesi 2014 yılında fiilen kurulmuş ve Tekirdağ’ın 73 mahallesine hizmet veren bir belediyedir. Belediye birimleri hali hazırda birkaç farklı binada hizmet vermektedir. Belediyenin amacı; birimlerini tek çatı altında toplayarak daha nitelikli hizmet veren bir yapı elde etmektir. Ayrıca yapının niteliği, kimliği ve çevre ile ilişkileri de önemsenmektedir.

Bu amaçla yapı için Marmara Denizi ile paralel olarak gelişen İstanbul-Tekirdağ Yolu ile rahatlıkla ulaşılabilen, Merkez Otogar alanının bulunduğu arazi belirlenmiştir. Kendin doğu girişine yakın bu bölge kıyıya yakın konumu etrafında bulunan kamu yapıları ile komşu olması nedeni ile belli bir potansiyele sahiptir.

ARAZİ VERİLERİ

Arazide hali hazırda Otogar Binası ve bir takım eklentileri bulunmaktadır. Doğal eğimi 12m’lik kot farklarına ulaşan arazide otogar ve ulaşım yapısı çözüldüğü için alan kazılarak düzlenmiş ve çevrede yüksek istinat duvarları oluşmuştur. Arazinin kuzeyinde bulunan Karlık Caddesi ile fiziksel ilişkisi kesilecek derecede zorlanmış, Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi ile ilişkisi ise dik merdivenlerle sağlanmaya çalışılmıştır. Tasarım alanını tanımlayan ve belki de en önemli sorun olarak karşımıza çıkan yapılar istinat duvarlarıdır. İstinat duvarları tasarım alanını tek cepheye indirgemekte ve üst kotlardan yapı erişimini kısıtlamaktadır. Bu noktada tasarım, mevcut istinat duvarlarının farklı kotlardan alana erişimini ortadan kaldırmakta ve her noktadan erişimi mümkün kılmaya odaklanmıştır.

KENTSEL SÜREKLİLİK

Süleymanpaşa’nın kent merkezi ve bu merkezi tasarım alanına bağlayan güzergah içerisindeki tarihi dokusu iyileştirilerek bir yaya omurgası oluşturulmuş bu omurga tasarım alanının karşısında tanımlanan meydan ile bütünleştirilmiştir. Meydan ve tasarım alanındaki ilişki ise ticari birimlerin lineer bir aks üzerinden yapının içerisine dahil olması ve farklı kotlara yayılması ile son bulmuştur. Ticari donatıların farklı kotlarda yer alarak alanın gece gündüz yaşama dahil olmasını sağlaması bununla birlikte farklı kotlarda yer alan yeşil avlulara açılması ölçekli mekanlara dönüşmesine neden olmuştur.  Sosyal ve kültürel aktiviteler içerisinde yer alan çok amaçlı salonun ve kreşin avlulara eklemlenme biçimi de ölçekli yaşam kurgusunun bir devamı niteliğindedir. 

Künye

 • Yer
  : Tekirdağ,Süleymanpaşa
 • Tür
  : Yarışma Projesi, 1. Mansiyon
 • Konu
  : Belediye Hizmet Binası
 • İşveren
  : Süleymanpaşa Belediyesi
 • Projelendirme Yılı
  : 2017
 • İnşaat Alanı
  : 21.398 m2
 • Proje Ekibi
  : Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan, Gülcan Afacan, Zeynep Alpsoy, Mimarlık öğrencisi Hüseyin Cevher Akbaş, Mimarlık öğrencisi