Paylaş
MERKEZ BANKASI ANTALYA ŞUBESİ,2013-ÖNERİ

MERKEZ BANKASI ANTALYA ŞUBESİ,2013-ÖNERİ

Genel Yaklaşım

   Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesinde yer seçimi yapılmış olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Antalya Şubesi arsanın güney yönünde 60 metre genişliğinde Hürriyet Caddesi batı yönünde ise 45 metre genişliğinde 75.yıl Caddesi bulunmaktadır.  Kentin gelişmekte olan bu bölgesi alt yapısı tamamlanmış, etrafı spor alanları, konut bloklarıyla sarılmış bir bölge olarak görülmüştür. Kısa vadede bölgenin gelişimini tamamlayarak kentsel donatılarını genişleteceği görülmektedir. Tüm bu veriler ışığında kent içi bir alan olarak düşünülen bölgede Merkez Bankası yapısı yapılacak diğer kamu yapılar için emsal niteliğinde olacaktır.

   Yapının Arsaya Yerleşimi

   Arsaya yerleşimde dikkat edilen en önemli kriter ana giriş cephesinin Hürriyet Caddesine verilmesi, bu yoldaki algının güçlendirilmesi olmuştur. Var olan arsa eğimi etkin bir biçimde kullanılarak otopark giriş rampası için gerekli olan eğimi karşılaması sağlanmıştır. Parsel çekme mesafesi içinde kalan kütle doğu sınırına yaslanmış şekilde tasarlanıp, çevresinde bırakılan açık alanlar birbiriyle bütünleşik işlevsel alanlar olarak tekrar düzenlenmiştir. Yapının  doğu sınırına yaslanmış olması batı kısımda zırhlı araçların giriş ve park alanı gibi düzenlemelerinin yapılmasına olanak sağlamıştır.

Mekan Yerleşimlerine İlişkin Çözümlemeler

   Mekan dağılımındaki en önemli kriter para sirkülasyonunun en basit biçimde sağlanması, aktif servislerin para akışına destek verecek şekilde konumlandırılması ve pasif servislerle olan ayrımı olmuştur. Buradan yola çıkarak zemin ve bodrum katta çözülen aktif servislerin bireysel ve özel banka müşterilerinin yanı sıra zırhlı araç girişleri ve OBİM gibi teknik birimlerle olan bağlantılarını rahatlıkla çözen bir plan kurgusu önerilmeye çalışılmıştır. 1.katta idari, 2.katta ise sosyal hacimlere yer verilmiştir.

   Tüm bu katları birleştiren ve tasarımın ana ögesi olan şube müşteri holünü de içinde barındıran ana galeri boşluğu şambrfortun üstünde planlanmıştır. Bu sayede şambrforta taşıyıcı kolonların inmesi engellenmiştir. Vezneler ve banka işlemleri servisi direk olarak bu galeriye hizmet vermektedir. Çatıdan ışık alan bu mekan gerekli aydınlığı doğal ışığı kullanarak sağlamaktadır. Yapı içindeki bütün sirkülasyon iki çekirdekle sağlanmakta olup, bu çekirdeklerle aktif servisler idari ve sosyal birimlere bağlanmaktadır. Bu çekirdeklerin yanı sıra bodrum ve zemin kat arasında çalışan para asansörü direk olarak  zırhlı araçla ulaşılabilen, şambrfortun karşısına açılmakta ve aktif servisler arsında düşey para akışını sağlamaktadır.

   1.kattaki idari birimler müdür odası giriş cephesine bakacak ve temsili karakterini arttıracak şekilde planlanmıştır. Arşiv, muhasebe ve bilgi işlem de bu katta konumlandırılmıştır. 2.katta ise konferans salonu, sosyal birimler planlanmış, ayrıca çalışanların yoğun tempoda nefes almasını sağlayacak manzaraya açılan bir teras da düşünülmüştür.

Künye

 • Yer
  : Antalya
 • Tür
  : Davetli Yarışma ,Öneri
 • Konu
  : İdari Yapı
 • İşveren
  : TCMB
 • Projelendirme Yılı
  : 2013
 • İnşaat Alanı
  : 6.480 m2
 • Proje Ekibi
  : Orhan Ersan, Y.mimar, Deniz Dokgöz, Dr.mimar, Ferhat Hacialibeyoğlu, Dr.mimar