Paylaş
TORBALI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, PAZARYERİ, OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2020-2. MANSİYON

TORBALI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, PAZARYERİ, OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2020-2. MANSİYON

Yarışma alanında tarif edilen ve farklı işlevlere sahip olan parsellerin bütünleşik bir mimari kurguyla kent mekanına katkı sunması önemsenmiş bu eksende bir takım kararlar alınmıştır. Öncelikle pazar yeri ve genel kullanımda meydan işlevini üstlenecek olan alan ile belediye hizmet binasını ayıran İsmet Paşa Caddesi yaya öncelikli hale getirilmiş, belediye ile meydanın yaya ulaşımı açısından sürekliliği sağlanmıştır. Meydan iki farklı kotta çözümlenmiş, alt kotta kalan alan Pazar alanı olarak tasarlanmıştır. Birinci bodrum katta bulunan otopark ve servis alanından pazar alanına düzayak ulaşım sağlanmıştır. Pazarcıların kullanacağı sergi elemanları dörtlü gruplar halinde kapanıp istiflenebilen mekanik strüktürler olarak tasarlanmıştır. Perşembe günleri gerçekleşen pazar dışında bu birimler meydanın çeperinde istiflenerek etkinlikler için gerekli alan sağlanmaktadır.

Meydanla Belediye Hizmet Binası’nı bağlayan ve aynı zamanda alanın tümünü de tanımlayarak çevrenin olumsuz fiziksel koşullarından ayıran bir strüktür önerilmiştir. Bu strüktür çelik bir iskele olarak alandaki bağları kurmakta aynı zamanda kültürel etkinlik omurgası olarak işlev üstlenmektedir.

Künye

 • Yer
  : İzmir, Torbalı
 • Tür
  : Yarışma Projesi, 2. Mansiyon
 • Konu
  : Belediye Hizmet Binası ve Çevresi
 • İşveren
  : Torbalı Belediyesi
 • Projelendirme Yılı
  : 2020
 • İnşaat Alanı
  : 38.000 m2
 • Proje Ekibi
  : Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan, Gülcan Afacan, Ezgi Güven, Ece Kandemir, özgür Cengiz