Paylaş
ÇATILAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ULUSAL MİMARİ KAVRAMSAL TASARIM YARIŞMASI, 2011 - SATINALMA ÖDÜLÜ

ÇATILAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ULUSAL MİMARİ KAVRAMSAL TASARIM YARIŞMASI, 2011 - SATINALMA ÖDÜLÜ

Son yıllarda sürdürülebilirlik anlamında yapılarda  en uygulanabilir geri dönüşüm yöntemlerinden biri yağmur

sularının toplanıp kullanım suları olarak (temizlik, sulama, rezervuar vb.) depolanmasıdır. Her ne kadar tasarımsal

olarak ele alınmasa da özellikle kamu yapılarının bahçelerine yapılan sarnıçlar yardımıyla yağmur suları

toplanıp kullanılabilmektedir. Bu motivasyondan hareketle mevcut ve sıkışık kentsel doku içerisinde bunu nasıl

yapabileceğimizi düşündük. Pilot bölge olarak seçtiğimiz İzmir’in Alsancak semtinde yoğunlaşmış apartman yapıları

içerisinde sarnıçların ve bunların tesisat alt yapılarının (makine dairesi ve pompalama ünitesi) yapılabileceği zeminde

alan bulunmamakta idi ,kaldı ki varolan alanlar  çok değerli ve genelde otoparka dönüştürülmüş haldeler.

İşte bu yarışmanın ana fikri çerçevesinde bizim önerimiz sarnıçları çatıya taşımak üzerine odaklandı.

Çatı sarnıcı bize dört nedenden dolayı yapılabilir ve anlamlı geldi, bunlar;

1- Yağmur suyunu tutan çatıdaki yapısal öğenin aynı zamanda bir su deposu görevi görmesi,

2- Bu deponun boş olduğu zamanlarda etkinlik amfisi gibi kullanılabilmesi,

3-Kendi morfolojik bilgisinden kaçar gibi algıladığımız apartman yapılarının sahip olduğu geometrik değeri mimari

olarak vurgulayabilmesi: yapıların çekirdeğinin sınırlarıyla

 yapı sınırı arasında kurlan diyagonal formsal ilşkinin kazandırdığı mimari karakter,

4- Bu sistemin üzerine kurulduğu yapıyı serinletmesi ve gölgelemesi ve altında kalan mekanın değerlendirilebilmesi.

Çatı sarnıcı apartman yapılarının formuna uyum sağlayacak bir prototip öneri olarak düşünülebilir, mevcut bir

apartman yapısının çekirdek kısmı sarnıcın merkezidir, çekirdekte bulunan tesisat bacalarını kullanarak suyun dolaşımı

kolaylaşabilir, ayrıca su olmadığı zamanlar sarnıca  çekirdekteki merdivenden de direkt olarak ulaşılabilmektedir.

Sarnıcın altında kalan alanda ise apartmanda yaşayanların kullanabileceği çok amaçlı salonlar ve toplantı salonları

kurgulanabilir, bu alan uygun bir peyzaj ve düzenlemeyle yaşayanların keyifli vakit geçireceği bir alan haline

dönüştürülebilir.

Önerinin bizim için değerli olan  bir diğer yönü de bir deniz kentinin  denize

öykünmesi,çatılarında suyu tutmaya çalışması... diğerleri uzaklaştırmaya çalışıyorken.

 

Künye

 • Yer
  : İzmir
 • Tür
  : Fikir Yarışması Projesi, Satıalma Ödülü
 • Konu
  : Çatılar ve Sürdürülebilirliğe İlişkin Mimari Çözümler
 • İşveren
  : Ytong Yapı A.Ş.
 • Projelendirme Yılı
  : 2011
 • İnşaat Alanı
  : 294.40 m2
 • Proje Ekibi
  : Orhan Ersan, Deniz Dokgöz, Ferhat Hacialibeyoğlu, Turgut şakiroğlu