Paylaş
DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2009 - SATINALMA ÖDÜLÜ

DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2009 - SATINALMA ÖDÜLÜ

Denizli Belediyesi Hizmet Binası ‘nın tasarım ilkelerinin başında kentsel mekanın kamu yapısıyla ilişkisini artırmaya yönelik çabalar yatmaktadır. Kamu yapılarının kentsel mekanla ilişkisi günümüz mimarlık tartışmalarının gündeminde bir konudur. Kamu yapılarının kendini sınırlayan, kısıtlayan sözde ekonomik yapıları, bugün çağdaş insanın kamudan beklentilerinin tam tersine bir görüntü sergilemektedir. Konu Belediye Binası olunca ulaşılabilirlik, şeffaflaşma,  sosyal toplum gibi kavramları öne çıkaran yerel yönetimlerin tüm bu söylemlerinin yansıması olan yapıların, verilen hizmetlere eşdeğer ölçüde varolması kaçınılmazdır.

 Denizli Belediyesi Hizmet Binası ‘nın kentin meydanına açılması fikri tüm bu kavramların içini doldurabilen bir yapılaşmayı sağlamamızın yanısıra, yapının yer ile ilişkisini de güçlendiren bir yaklaşım olarak düşünülmüştür.

 

Yapı meydan yönünden ulaşımda oluşturduğu iç avlu ile açık mekanlar arası sürekliliğin devamını sağlamaktadır.Avlu tanımlamaya başlayan başkanlık birimi meydandan geçişi sağlamak için yukarı alınmıştır, böylece meydandan bu mekana geçiş yumuşatılmış ve hissettirilmeden insanların bir kamu yapısının avlusuna düşmesi sağlanmıştır.Bu iç  avlu aynı zamanda sergi salonu , kütüphane, yemekhane, belediye hizmet  binası’nın  ana girişinin açıldığı, gece ve gündüz yaşaması düşünülen bir mekan olarak tasarlanmıştır. Arazinin eğimini değerlendirmek amacıyla avluya kot kazandırılmış ve bir üst kattan da belediyeye bir giriş verilmiştir. Oluşturulan üst platformun altında ise konferans salonu ve fuayesi çözülmüştür.Üst katlarda çözülen belediye birimleri 8x8 lik grid sistemiyle ve çekirdeklerin uçlara yerleşmesiyle yatayda çalışan esnek bir forma sahiptir.Başkanlık ve meclis salonu ise 2.kata ve belediye hizmet birimlerine dik yerleştirilerek meydana yönelmiştir, altındaki boşluktan avluya ulaşımı sağlamaktadır. Başkan dolayımsız olarak meclis salonuna ulaşabilmektedir.

Meydan düzenlemesinde ise ana yaya aksından avluya ulaştıran aks zemin çizgileriyle belirginleştirilmiştir, çeşitli ticari birimler, oturma alanları ve bitkilendirme ile bu belirginlik arttırılmıştır. Anıt mevcut yerinde yeniden tasarlanmış, meydana yönlendirilmiştir, zemininin de bu yönde düzenlenmesiyle tören alanı tariflenmiştir.

Künye

 • Yer
  : Denizli
 • Tür
  : Yarışma Projesi, Satınalma Ödülü
 • Konu
  : Belediye Hizmet Binası
 • İşveren
  : Denizli Büyükşehir Belediyesi
 • Projelendirme Yılı
  : 2009
 • İnşaat Alanı
  : 29.715 m2
 • Proje Ekibi
  : Deniz Dokgöz, Ferhat Hacialibeyoğlu, Orhan Ersan, Turgut şakiroğlu, Emrah Akpinar