Paylaş
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2008 - 1.LİK ÖDÜLÜ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI, 2008 - 1.LİK ÖDÜLÜ

Dışişleri Kongre Merkezi için seçilen arsanın   Ankara kent bütünü içindeki konumu itibariyle şehir dışında kaldığı söylenebilir, konut ağırlıklı olarak gelişen Dikmen,Oran bölgesine ve Konya-Ankara yoluna yakınlığı ulaşım ve kullanım değerlerini arttıran potansiyeller olarak görülebilir. Etrafında toplu konut blokları ve bunlara hizmet veren sosyal- ticari yapılar  bulunmasının yanı sıra komşu parsellerin de kamu yapısı olacağı imar planından okunabilmektedir. Kongre merkezi çevreye bakıldığında bu işlevi barındıran ilk yapı olacaktır, bu anlamda sonrasına dair yüklenmesi gereken anlamlar için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir.

Toplu konut çevresi içersinde bir kamu yapısı tasarlamak onun diğer yapılardan ayrışmasını gerektirmiştir, hem kullanım hem de anlam değerleri olarak farklı olması yapısal olarak da bir faklılığı gerekli kılmaktadır. Araziyle bütünleşmek, yer ile ilişki kurmak çevresel bağlama karşı duruş sergilemek tasarımın ana fikrini oluşturmuştur.

Bu yüzden düşey yükselen çevreye zıt, yatayda- arazinin eğiminde eriyen üçgen bir saçak önerilmiş, programlar bu saçağın altında çözülmüştür, üçgen formun geniş kenarından ana giriş sağlanmış ve bu kenar imar planında 25m olarak belirtilen yola doğru yönlendirilmiştir. Yapıyı oluşturan ilk eleman yola doğru yönelen ve arazinin eğiminde eriyen, hem formuyla hem de yataylığıyla çevresiyle kontrast yaratan üçgen saçaktır.

İkinci ana eleman ise tören alanından başlayıp içeriye giren brüt beton duvardır, bu duvar yataydaki hareketi yönlendirmektedir. Dışarda, tören alanını tanımlayan duvarın üzerine kaybettiğimiz diplomatların isimleri yazılmıştır. İçerde ana girişi ve fuayeyi tanımlamakta aynı zamanda sergi yüzeyi olarak kullanılmaktadır. Daha sonra 600 kişilik salonu oluşturarak sonlanmaktadır duvar. Arazinin güneybatısına bakan konuk evini ve girişini kongre merkezinden yine duvar ayırmaktadır.

Kuzeybatı yönündeki blokta akademi ve araştırma merkezi 2 kat olarak çözülmüştür. Yapıya kompakt bir ifade kazandırmak, temsili değeri vurgulamak için konuk evi bloğuyla aynı çatı altında toplanmıştır. Yemekhane konuk evinin altında çözülmüş teraslı ve bahçeye açılma olanağı göz önüne alınmıştır, konuk evi ve yemekhane güney batı manzarasına açılmaktadır. Konuk evi Kongre merkezine düz ayak bağlanabilmektedir.

Künye

 • Yer
  : Ankara, Oran
 • Tür
  : Yarışma Projesi, 1.lik Ödülü
 • Konu
  : Kongre Merkezi
 • İşveren
  : Bayındırlık Bakanlığı
 • Projelendirme Yılı
  : 2008
 • İnşaat Alanı
  : 15.610 m2
 • Proje Ekibi
  : Orhan Ersan,deniz Dokgöz, Ferhat Hacialibeyoğlu, Turgut şakiroğlu, Emrah Akpinar