Paylaş
İZMİR MİMARLIK MERKEZİ, 2013

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ, 2013

İzmir Mimarlık Merkezi’nin tasarım ve uygulama sürecinde oluşturulan danışma kurulu tarafından Eski Tekel Binasına müdahale ve tasarım ilkeleri tartışılmış ve bu ilkelere göre üç mimarlık ofisi tarafından hazırlanan alternatifler değerlendirilerek ikiartıbir mimarlık tarafından önerilen konsept proje ve iç mekan tasarım kararları seçilerek geliştirilmiştir. Bu süreçte kültür mirası olarak tescilli Tekel Eski Depo Binası, öneri tasarım yaklaşımı ile yeniden, bu yaklaşımla mevcut atıl yapı stokunun mimarlık aracılığı ile yeniden kent yaşamına katılması sağlanmıştır.

İzmir Mimarlık Merkezi 330 kişilik konferans salonu, 200 kişilik etkinlik amfisi, bu iki mekanı bütünleştiren 550 metrekarelik sergi salonu-fuaye, kütüphane ve eğitim salonları, atölye mekanları ve hizmet birimleri gibi işlevler ile mimarlığa ve kentin kültür ortamına kazandırılmıştır. Çelik ve betonarme olarak karma sistemde yenilenen yapıda tüm yapısal elemanlar görünür olarak bırakılmıştır. Ayrıca mevcut yapıya ait izler yer yer korunarak iç mekanda vurgulanmıştır. Mekanın kent yaşamında sürdürülebilirliğinin yeniden kullanım aracılığı ile gerçekleştirildiği bu yapı, aynı zamanda mimarlık ve kent yaşamı arasında bir ilişkilenme mekanı olarak görülmektedir.

Künye

 • Yer
  : İzmir, Konak
 • Tür
  : Fikir Projesi ve Uygulama Kontrollüğü
 • Konu
  : Kültürel Tesis
 • İşveren
  : İzmir Mimarlar Odası
 • Projelendirme Yılı
  : 2013
 • Proje Ekibi
  : Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan
 • İnşaat Alanı
  : 2497 m2
 • Statik Proje
  : Efe Mühendislik
 • Mekanik Proje
  : MeytesTesisat
 • Elektrik Projesi
  : Onmuş Mühendislik